Info SănătateaTV.ro: Prognoza: Romania va avea mult mai multe zile caniculare Accesul pacientilor la medicamente inovative, extins prin intermediul unei Ordonante de Urgenta Studii: Romania, pe locul 4 si 7 in topul tarilor europene unde adolescentii de 13 si 15 ani fumeaza saptamanal Prognoza: Romania va avea mult mai multe zile caniculare Accesul pacientilor la medicamente inovative, extins prin intermediul unei Ordonante de Urgenta Studii: Romania, pe locul 4 si 7 in topul tarilor europene unde adolescentii de 13 si 15 ani fumeaza saptamanal Prognoza: Romania va avea mult mai multe zile caniculare Accesul pacientilor la medicamente inovative, extins prin intermediul unei Ordonante de Urgenta Studii: Romania, pe locul 4 si 7 in topul tarilor europene unde adolescentii de 13 si 15 ani fumeaza saptamanal
Joi, 26 apr 2018      05:46
X

Fii la curent cu ultimele știri din sănătate


Urmărește Sănătatea TV pe Facebook


Contactează-ne!
Coagularea sangelui

Coagularea sangelui

28 iulie 2015    

Coagularea sângelui face parte dintr-un sistem complex de reacţii hemostatice care cuprinde factori vasculari, celulari şi plasmatici.

Cinci proteaze – enzime care catalizează descompunerea peptidelor din aminoacizi (factorii coagulării VII, IX, X, protrombina şi proteina C) acţionează împreună cu alţi cinci cofactori (factorul tisular, factorul V, VIII, trombomodulina şi proteina S) pentru a controla generarea fibrinei în cadrul hemostazei fiziologice.
Aceasta este compusă din patru domenii funcţionale, interdependente: coagularea, anticoagularea, fibrinoliza şi antifibrinoliza. În momentul activării sistemului coagulării, în cadrul acestor patru domenii sunt iniţiate o serie de procese: domeniile coagulant şi anticoagulant sunt în competiţie în ceea ce priveşte formarea cheagului, iar domeniile fibrinolitic şi antifibrinolitic sunt în competiţie în ceea ce priveşte îndepărtarea cheagului.
 
Plachetele sunt structuri subcelulare care provin din megacariocitele din măduva osoasă. Acestea au, alături de monocite, un rol esenţial în coagulare.
Plachetele aderă la colagenul endovascular şi între ele şi formează în acest fel o barieră care opreşte pierderea de sânge. În al doilea rând, facilitează formarea reţelei de fibrină la locul leziunii vasculare.
 

Factorii coagulării şi alte substanţe implicate în coagularea sângelui

- I – fibrinogen – formează cheagul de fibrină;
- II – protrombina – forma activă (IIa) activează I, V, VII, XIII, proteina C, plachetele
- Factorul tisular – cofactor al VIIa;
- Calciu – necesar legării factorilor de coagulare de fosfolipid;
- V – proaccelerina, factorul labil – cofactor pentru X, cu care formează protrombinaza;
- VI – forma activată a V;
- VII – proconvertina, factorul stabil – activează IX, X;
- VIII – factorul antihemofilic A – cofactor pentru IX, cu care formează tenaza;
- IX – factor Christmas, antihemofilic B – formează tenaza împreună cu VIII, activează X;
- X – factor Stuart-Prower – formează protrombinaza cu V, activează II;
- XI – antecedent al tromboplastinei plasmatice, antihemofilic C – activează XII, IX şi prekalikreina;
- XII – factor Hageman – activează prekalikreina şi fibrinoliza;
- XIII – factor stabilizator al fibrinei – formarea legăturilor între monomerii de fibrină;
- Factor von Willebrand – se leagă de VIII, mediază adeziunea plachetară;
- Prekallikreina – activează XII şi Kininogenul cu greutate moleculară mare (HMWK);
- HMWK – activare reciprocă cu XII, XI şi prekalikreina;
- Fibronectina – mediază adeziunea celulară;
- Antitrombina III – inhibă IIa, Xa şi alte proteaze;
- Heparin cofactor II – inhibă IIa, cofactor pentru heparină şi dermatan sulfat (antitrombina minoră);
- Proteina C – inactivează Va şi VIIIa;
- Proteina S – cofactor pentru proteina C activată;
- Proteina Z – mediază adeziunea trombinei la fosfolipide şi stimulează degradarea X de Protein Z-related protease inhibitor (ZPI);
- ZPI – degradează X (în prezenţa proteinei Z) şi XI;
- Plasminogen – este convertit la plasmină, lizează fibrina şi alte proteine;
- Alfa 2-antiplasmina – inhibă plasmina;
- Activatorul tisular al plasminogenului (tPA) – activează plasminogenul;
- Urokinaza – activează plasminogenul;
- Inhibitorul activatorului plasminogenului -1 (PAI1) – inactivează tPA şi urokinaza (PAI
endotelial);
- Inhibitorul activatorului plasminogenului -2 (PAI2) – inactivează tPA şi urokinaza (PAI placentar);
- Factorul procoagulant din cancer – activator patologic al X, legat de statusul procoagulant din cancer

Coagularea sângelui - Valorile normale ale factorilor coagulării

Testul factorilor de coagulare se efectuează după ce timpul de protrombină (PT) şi timpul parţial de troboplastină (PTT) dau rezultate anormale.
 
Dacă unul din teste dă rezultate anormale, deficitele de factori ai coagulării sugerate de acestea pot fi apoi testate aparte. Teste funcţionale şi cantitative pot determina care factor al coagulării este afectat.   
Valori normale:
Factorul I (fibrinogen)
0.15-0.35 g/dl
Factorul II (protrombina)
60-140%
Factorul IV (ionii de calciu)
9-11 mg/dl
Factorul V (proaccelerina)
60-140%
Factorul VII (proconvertina)
70-130%
Factorul VIII (factorul antihemofilic A)
50-200%
Facturul IX (factorul antihemofilic B / factorul Christmas)
60-140%
Factorul X (factorul Stuart-Power)
70-130%
Factorul XI (factorul antihemolitic C)
60-140%
Factorul XII (factorul Hageman)
60-140%
   

 

Interpretarea rezultatelor

Factor
Deficit
Exces
Factor I
Deficit cronic: afecţiuni congenitale (ex. afibrinogenemie, hipofibrinogenemie), afecţiuni dobândite (boala hepatică şi malnutriţie severă);
Deficit acut: coagulare intravasculară diseminată, fibrinoliză anormală
Afecţiuni inflamatorii (ex. artrită reumatoida), lezări tisulare, infecţii acute, cancer, afecţiuni coronariene, infarct miocardic, atac cerebral, traumatisme, fumat
Factor II
Deficit congenital (afecţiune ereditară autozomal recesivă), deficit de vitamina K, afecţiuni hepatice severe, administrarea de medicamente anticoagulante, lupus anticoagulant
Nu prezintă nicio semnificaţie
Factor IV
Hipoparatiroidism, dieta saracă în calciu, nivel scăzut de vitamina D, deficit de magneziu, nivel crescut de fosfor, pancreatită, insuficienţă renală, malnutriţie, alcoolism
Hiperparatiroidism, cancer osos, hipertiroidism, sarcoidoză, tuberculoză osoasă, repaos prelungit, ingestie crescută de vitamina D, transplant renal
Factor V
Deficit congenital (afecţiune ereditară autozomal recesivă), afecţiuni hepatice, coagulare intravasculară diseminată, fibrinoliza anormală
Nu prezintă nicio semnificaţie
Factor VII
Deficit congenital, afecţiuni hepatice, deficit de vitamina K, administrare de medicamente anticoagulante, malabsorbţie
Nu prezintă nicio semnificaţie
Factor VIII
Deficit congenital (afecţiune ereditară X-linkata), boli autoimune, coagulare intravasculară diseminată
Inflamaţii acute, sarcină, stres, traumatisme
Factor IX
Deficit congenital (afecţiune ereditară X-linkata), deficit de vitamina K, sindrom nefrotic, afecţiuni hepatice, coagulare intravasculară diseminată
Nu prezintă nicio semnificaţie
Factor X
Deficit congenital (afecţiune ereditară autozomal recesivă), amiloidoză, deficit de vitamina K, afecţiuni hepatice, administrare de agenţi antivitamina K, cancer
Nu prezintă nicio semnificaţie
Factor XI
Deficit congenital (afecţiune ereditară), lupus eritematos sistemic, afecţiuni hepatice
Nu prezintă nicio semnificaţie
Factor XII
Deficit congenital (afecţiune ereditară autozomal recesivă), deficit de vitamina K, coagulare intravasculară diseminată, administrare de medicamente anticoagulante, afecţiuni hepatice
Nu prezintă nicio semnificaţie