Guvernul a aprobat ieri, o Ordonanță de Urgență care va permite creșterea accesului pacienților la toate medicamentele inovative în funcție de indicația terapeutică, stadiul bolii și afecțiunile asociate. Noul act normativ reglementează distinct mecanismele care vor sta la baza încheierii contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat pentru medicamentele pentru care s-a emis o decizie de includere condiționată în Lista de medicamente, explică Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) într-un comunicat de presă. 

„Pentru anul 2018, CNAS a fost autorizată prin Legea bugetului de stat să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 3,9 miliarde lei. Actuala modificare a legislaţiei va permite să extindem semnificativ accesul pacienţilor la medicamente inovative prin acest tip de contracte, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare din domeniul politicilor de sănătate”, a declarat preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu. 

Legislația anterioară reglementa că în situația în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică existau două sau mai multe medicamente cu decizie de includere condiţionată în Lista de medicamente se putea încheia contract cost-volum/cost-volum-rezultat doar pentru produsul cu costul cel mai mic/pacient/an suportat din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS),fără a exista posibilitatea opțiunii terapeutice în funcție de starea sănătății și comorbiditățile pacientului, se arată în comunicatul de presă.

De asemenea, potrivit documentului, era prevăzută o singură grilă de negociere, aplicabilă atât pentru contractele de tip cost-volum cât și pentru cele de tip cost-volum-rezultat, în baza căreia au putut fi încheiate contracte strict pentru medicamentele inovative aferente programelor naţionale de sănătate și bolilor cronice din sublista C - secţiunea C1, dar nu și pentru medicamentele cu nivel de compensare din bugetul FNUASS sub 100%.  În acest sens, prin noul act normativ, pentru contractele de tip cost-volum se prevăd grile de procente fixe care vor fi aplicate progresiv la valoarea consumului trimestrial de medicamente, în funcție de raportul dintre numărul de pacienți efectiv tratați într-un trimestru şi cel al pacienților eligibili conform contractului respectiv, explică CNAS. Pentru contractele cost-volum-rezultat se va stabili un cost efectiv/pacient cu rezultat medical, cost efectiv care se va aplica atât pentru situațiile în care există un singur medicament, cât și pentru situațiile în care există două sau mai multe medicamente substituibile pe aceeaşi indicație terapeutică. Pentru pacienți nu va exista nicio contribuție personală, diferența dintre prețul de comercializare și costul efectiv/pacient urmând să fie achitată de deținătorii de autorizație de punere pe piață cu titlul de contribuție trimestrială, se mai arată în comunicatul de presă. 

SănătateaTV.ro