Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a definitivat și trimis Ministerului Sănătății proiectul de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătății, se arată într-un comunicat al CNAS. Scopul noului proiect de act normativ are în vedere punerea în acord a prevederilor legislației cu decizia Curții Constituționale referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate (DES).

            Proiectul CNAS propune o nouă variantă modificată a articolelor care au fost declarate neconstituționale – art.30, alin. (2) și (3) și 280 alin. (2) din Legea 95/2006 –, introducerea unui nou titlu dedicat în exclusivitate DES și abrogarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului.

            Noul proiect de act normativ reglementează astfel că sistemul DES este un serviciu public furnizat de CNAS pentru toți pacienții care au obligația să se asigure în sistemul de asigurări sociale de sănătate și pentru toți furnizorii de servicii medicale, pentru toate tipurile de asistență medicală, aflați sau nu într-o relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. Potrivit comunicatului CNAS, „DES are drept scop creșterea calității și eficienței actului medical prin accesul la date și informații medicale, furnizarea de date și informații statistice necesare politicilor de sănătate, precum și transformarea pacientului într-un factor activ al protejării și promovării propriei sănătăți”.

            Sistemul DES face parte din platforma informatică a asigurărilor de sănătate, care se utilizează în mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii, prin medicii care își desfășoară activitatea într-o formă legală la acești furnizori, pentru toate serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate pacienților aferente întregii activități medicale.

Ștefania Doroftei

SănătateaTV.ro