Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) a lansat, joi, cadrul unei conferinţe de presă "Codul de practică al ARPIM privind relaţiile dintre companiile membre şi organizaţiile de pacienţi".

Codul prezintă standarde etice care trebuie să fie îndeplinite în colaborarea companiilor cu organizaţiile de pacienţi. Astfel, potrivit acestui cod, companiile trebuie să îşi asume angajamentul de a nu promova în acţiunile derulate cu organizaţiile de pacienţi medicamente eliberate pe bază de prescripţie medicală. De asemenea, trebuie să manifeste transparenţa susţinerii acordate organizaţiilor de pacienţi. Companiile mai pot încuraja parteneriatele între organizaţiile de pacienţi şi industria farmaceutică bazate însă pe respect reciproc, asigurarea independenţei acestor organizaţii în cadrul parteneriatelor şi accesul la informaţia privind direcţiile de cercetare şi dezvoltare ale industriei farmaceutice pentru pacienţi.

Prin acest cod, ARPIM implică toţi factorii din sistemul de sănătate construind un cadru etic cu care să coopereze, a precizat Dan Zaharia, directorul executiv al ARPIM. Prin acest regulament finanţarea de către industria organizaţiilor de pacienţi ajută la sprijinirea programelor care îmbunătăţesc viaţa oamenilor cu diferite nevoi medicale. Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, prezent la lansare, a subliniat că transparenţa şi eliminarea discriminărilor de orice fel sunt numai câteva din condiţiile care trebuie să stea la baza unei activităţi de promovare a medicamentelor în mod profesionist şi în interesul sistemului sanitar şi al pacientului în mod special.

El a subliniat că asociaţia trebuie să-şi creeze mecanisme eficiente şi coerente de evaluare şi autocontrol, codul trebuie să funcţioneze ca un organism profesional transparent, intransigent şi imparţial. Ministrul Sănătăţii a subliniat în repetate rânduri că acest cod trebuie să descurajeze eventualele practici de a utiliza pacienţii pentru susţinerea uneia sau altei companii. Eugen Nicolăescu a spus că trebuie monitorizat aplicarea acestui cod şi anual să fie prezentată opiniei publice datele cu privire la această monitorizare.

La lansare a participat şi reprezentantul Coaliţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC), Cezar Irimia, care a menţionat că acest cod este foarte important în relaţia pacient-companii. El este în concordanţă cu prevederile UE şi devine foarte important în relaţia companie-pacient. Cezar Irimia, reprezentantul COPAC, a spus că această coaliţie cuprinde peste 2,5 milioane de pacienţi, reprezentând patologii importante din domeniul oncologiei, HIV/SIDA, diabetului, hemofiliei, a bolilor rare şi a transplantului din România. El şi-a exprimat speranţa că va exista transparenţă în ceea ce priveşte o mai bună informare a pacienţilor cu privire la boli şi la terapiile care se aplică, dar şi la cercetarea din domeniu medicamentului pentru diferitele terapii.

Cezar Irimia a evidenţiat faptul că ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a fost iniţiatorul dezvoltării de parteneriate cu organizaţiile pacienţilor. El a menţionat că această coaliţie aderă la principiile codului şi la monitorizarea aplicării acestuia, adăugând că este important ca acest cod să fie respectat numai de companiile care sunt cuprinse în ARPIM, cele 24 de companii, dar şi cele care nu au aderat la ARPIM. ARPIM cuprinde 24 de companii, fiind fondată în 1996. În calitatea sa de organizaţie profesională care a fost creată cu scopul de a dezvolta şi extinde cooperarea în domeniul producerii şi promovării medicamentelor, aceasta îşi propune să încurajeze o competiţie etică între companiile producătoare în condiţiile unei pieţe puternic concurenţiale. De asemenea, ARPIM îşi propune să încurajeze şi să sprijine autorităţile de resort în procesul de modernizare a sistemului sanitar românesc, atât prin promovarea politicilor ce vizează îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi a calităţii vieţii pacienţilor, cât şi prin sprijinirea unui acces nerestrictiv al pacienţilor la medicamentele inovatoare.

De asemenea, un alt obiectiv valabil este furnizarea informaţiilor de calitate referitoare la produsele farmaceutice cu accent pe medicamentele noi care prezintă vârful de lance al cercetării ştiinţifice fundamentale.

Sursa: Agerpres  

SănătateaTV.ro