Persoanele care locuiesc în zonele rurale și grupurile vulnerabile din România au acces limitat la serviciile de asistență medicală. Aceasta are un impact negativ asupra sănătății populației, care rămâne sub media UE, în ciuda îmbunătățirilor recente. Este mesajul transmis de Comisia Europeană României.

“Integrarea limitată a serviciilor de ocupare a forței de muncă, de educație, de sănătate și a serviciilor sociale nu permite o incluziune durabilă a diferitelor grupuri defavorizate”, insistă Bruxelles-ul.

Executivul UE a criticat autoritățile de la București și pentru că întârzie îmbunătățirile atât de necesare ale asistenței medicale comunitare.

 

Raportul Comisiei Europene

 

Comisia Europeană a analizat situația sistemului de sănătate din România în cadrul unui raport mai amplu dedicat în vederea promovării creșterii economice durabile și favorabile incluziunii. Printre problemele identificate se numără finanțarea redusă, utilizarea ineficientă a resurselor publice și lipsa reformelor. Toate acestea limitează eficacitatea sistemului de sănătate.

“Emigrarea continuă a forței de muncă a condus la un deficit considerabil de medici și de asistente medicale”, atrage atenția Executivul de la Bruxelles.

Experții europeni se declară îngrijorați și de infrastructura sistemului de sănătate, dar și de prevalența plăților.

Comisia critică și faptul că se întârzie îmbunătățirile necesare pentru asistența medicală comunitară. “Proiectul pilot de creare a unor centre de asistență medicală comunitară a început cu întârziere, ceea ce are un impact asupra introducerii serviciilor de îngrijire integrate”, se arată în document.

O altă problemă identificată de Uniunea Europeană în sistemul de sănătate din România este că sectorul îngrijirii de lungă durată nu este pregătit să facă față îmbătrânirii rapide a populației. „Există foarte puține servicii de îngrijire la domiciliu și în centre de zi, iar acestea sunt concentrate în special în zonele cu venituri mai mari. Nivelul de acoperire și cheltuielile publice cu îngrijirea de lungă durată sunt printre cele mai scăzute din UE, iar accesul la îngrijire de lungă durată, reabilitare și îngrijire paliativă este scăzut”, subliniază Comisia.

 

Recomandările Comisiei Europene

 

În aceste condiții, Bruxelles-ul recoamandă ca, în perioada 2019-2020, România să întreprindă acțiuni astfel încât să îmbunătățească accesul la asistență medicală și eficiența sectorului sănătății din punctul de vedere al costurilor, inclusiv prin favorizarea tratamentului ambulatoriu.

De altfel, toate statele membre ar trebui să își continue eforturile pentru reformele din sistemul de sănătate. În aces sens sunt necesare investiții suplimentare.

În afară de România, alte 14 țări au primit recomandări specifice privind sănătatea, printre care Austria, Grecia, Polonia, Cipru sau Finlanda.

Ultimul update: 5 iunie 2019

SănătateaTV.ro