Ministerul Sănătăţii organizează mâine o dezbatere publică pe tema proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programelor Naționale de Sănătate.

Discuțiile pe marginea acestui subiect vin la solicitarea Asociației Române Anti SIDA – ARAS și vor avea loc la sediul Ministerului Sănătății.

La întâlnire vor participa secretarii de stat Dan Octavian Alexandrescu și Cristian Grasu, reprezentanți ai Agenției naționale de programe de sănătate, ai Direcției generale asistență medicală și sănătate publică, Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Noua hotărâre de guvern ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2019.

Proiectul publicat de MS în transparență decizională la finalul lunii mai nu specifică perioada pentru care ar urma să fie valabile noile programe de sănătate, referirile de acum fiind făcute strict la anul 2019. Până acum, valabilitatea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 a fost prelungită de două ori.

 

Schimbări în programele naționale de sănătate

 

În proiectul de HG este prevăzută structura programelor de sănătate, reorganizarea acestora și reglementări de funcționare. Programele finanțate cu bani de la MS sunt: Programele naţionale de boli transmisibile, Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, Programul naţional de securitate transfuzională, Programele naţionale de boli netransmisibile, Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.

Programele naționale de sănătate curative finanțate din bugetul fondului național unic de asigurări de sănătate sunt: Programul naţional de boli cardiovasculare, Programul naţional de oncologie, Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile, Programul naţional de diabet zaharat, Programul naţional de tratament al bolilor neurologice, Programul naţional de tratament al hemofiliei, Programul naţional de tratament pentru boli rare, Programul naţional de sănătate mintală, Programul naţional de boli endocrine, Programul naţional de ortopedie, Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice, Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, Programul naţional de chirurgie spinală.

Programele naționale de sănătate sunt elaborate de Ministerul Sănătății cu participarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Programele naționale de sănătate publică se finanțează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății. Această prevedere a apărut ca urmare a faptului că încasările din „taxa pe viciu” nu mai ajung la MS, ci la Ministerul Finanțelor Publice, ca urmare a faimoasei Ordonanțe 114/2018 (cea care introducea și „taxa pe lăcomie”). Fondurile încasate din „taxa pe viciu” erau utilizate la finanțarea programelor naționale de sănătate.

Programele naționale de sănătate curative se finanțează de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Proiectul prevede că toate programele naționale de sănătate pot fi finanțate și din fonduri externe rambursabile (adică împrumuturi externe) și nerambursabile, din venituri proprii, inclusiv din donații și sponsorizări, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Ultimul update: 10 iunie 2019

Autor:

Ștefania Doroftei

Ștefania Doroftei este jurnalist cu experiență în radio, televiziune și presa scrisă.