Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.051/2018, din 12 decembrie.

 

30.000 de români se îmbolnăvesc de tuberculoză anual

 

În România apar anual 130 de cazuri de tuberculoză la 100.000 de locuitori, adică aproximativ 30.000 de bolnavi în toată țara, arată datele Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”. Întrucât tuberculoza este o boală transmisibilă cu impact major asupra sănătăţii, controlul acesteia constituie un obiectiv strategic de interes naţional.

Legea privind măsurile de control al tuberculozei reglementează că toţi cetăţenii români au dreptul, garantat de stat, la serviciile de natură medicală, socială şi de susţinere psihologică cuprinse în Programul naţional de control al tuberculozei: servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al tuberculozei, servicii psihologice, servicii sociale şi indemnizaţii lunare de hrană.

 

Dreptul la tratament gratuit și îngrijiri medicale fără discriminare

 

Persoanele diagnosticate cu tuberculoză au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, fără nicio discriminare legată de naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţa la o categorie defavorizată.

Tratamentul tuberculozei este gratuit pentru toţi beneficiarii și adecvat în funcţie de forma de boală, iar medicamentele necesare sunt eliberate prin farmacii cu circuit închis. În plus, pe perioada tratamentului medical, pacientul cu tuberculoză are dreptul la servicii pentru aderenţa la tratament şi de suport psihosocial.

 

Concediu și indemnizație de hrană

 

Actul normativ prevede că persoanele diagnosticate cu tuberculoză, care sunt asigurate în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate, au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare.

De asemenea, în vederea asigurării aderenţei la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculoză, acestuia i se acordă o indemnizaţie lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu.

Indemnizaţia lunară de hrană este asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi este plătită lunar: prin mandat poştal, în cont personal sau în contul special de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau organismul privat autorizat pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament unei instituţii publice de asistenţă socială sau unui organism privat autorizat.

Indemnizaţia lunară de hrană este acordată pacientului tratat în ambulatoriu, în condiţiile respectării tratamentului prescris, fără întrerupere, pentru luna respectivă. În cazul în care pacientul nu respectă recomandările medicului privind izolarea, pentru a împiedica răspândirea bolii, indicaţiile terapeutice pe perioada tratamentului și să se prezinte la controalele medicale stabilite de medicul curant, indemnizația de hrană este sistată.

 

Coordonarea integrată la nivel național, pentru prevenire și tratament

 

Ministerul Sănătăţii colaborează cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru asigurarea transpunerii în România a ghidurilor şi a recomandărilor cu privire la prevenirea, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei. De asemenea, pentru coordonarea integrată la nivel naţional a tuturor măsurilor pentru controlul tuberculozei şi afecţiunilor asociate se înfiinţează Comitetul naţional intersectorial pentru controlul tuberculozei şi infecţiei HIV/SIDA, organism consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Serviciile medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al tuberculozei se asigură prin intermediul reţelei naţionale de pneumoftiziologie, precum şi prin intermediul unităţilor sanitare ambulatorii de specialitate clinică şi paraclinică, al cabinetelor medicale ambulatorii şi cabinetelor medicilor de familie.

 

Bani de la bugetul de stat

 

Măsurile de control al tuberculozei sunt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din orice alte surse. Ministerul Sănătăţii asigură fondurile necesare pentru finanţarea Programului naţional de control al tuberculozei.

Guvernul urmează să aprobe cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană pentru pacienţii cu tuberculoză în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a legii.

Ultimul update: 13 decembrie 2018

Autor:

Ștefania Doroftei

Ștefania Doroftei este jurnalist cu experiență în radio, televiziune și presa scrisă.