Elevii din București, cu vârste între 10 și 17 ani, pot beneficia de vouchere în valoarea de maximum 990 de lei pentru aplicarea de aparate ortodontice fixe, în cadrul "Proiectului SMILE".  Voucherul acoperă costul amprentei de studiu și celor două arcade, prețurile consultațiilor și dosarului imagistic urmând a fi suportate de către părinți/reprezentantul legal.

20.000 de elevi vor putea beneficia de vouchere, anunță Administrația Spitalelelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB). Până în prezent există opt puncte de lucru (care aparțin de patru clinici stomatologice particulare) unde vor putea fi folosite voucherele. Potrivit reprezentanților ASSMB, toate clinicile din proiect vor aplica prețul de 990 de lei pentru amprenta de studiu și cele două arcade în cazul utilizării voucherelor. 

 

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor

 

Pot fi beneficiari ai proiectului doar copiii cu vârste între 10 și 17 ani, care au domiciliul stabil în București sau viză de reședință obținută cu cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii. 

De asemenea, ca să poată obține voucherul, copiii trebuie să aibă, obligatoriu, o adeverință medicală ce poate fi eliberată doar de cabinetul școlar de medicină dentară. Adeverința trebuie să ateste o dentiție tratată, fără carii și care poate suporta tratament medical ortodontic.

 

Parcursul solicitanților

 

1. Eliberarea unei adeverințe medicale de la cabinetul de medicină dentară din cadrul unităților de învățământ școlar. 

2. Prezentarea la medicul specialist ortodont din una dintre unitățile medicale de specialitate afiliate, pentru investigațiile necesare eliberării indicației de aplicare a aparatului ortodontic.

3. Reprezentantul legal al copilului se va înscrie on-line pe site-ul www. assmb.ro, secțiunea "Proiect SMILE".

4. În termen de maximum 15 zile lucrătoare, reprezentantul legal va fi anunțat (telefonic/email) să se prezinte la sediul ASSMB cu dosarul.

5. În termen de minimum 10 zile lucrătoare de la prezentarea la sediu se emite decizia de aprobare sau de respingere a dosarului în proiect.

6. După comunicarea deciziei, beneficiarul, prin reprezentantul legal, va semna contractul de acordare a voucherelor.

7. Reprezentantul legal va contacta unitatea medicală de specialitate pentru care a optat, în vederea stabilirii programării. Lista acestora poate fi consultată online. Se va prezenta împreună cu beneficiarul având asupra sa voucherele, decizia de aprobare și cartea de identitate.

 

Detalii despre proiect

 

Potrivit comunicatului ASSMB, bugetul alocat per beneficiar este de maximum 620 de lei în cazul aplicării unei singure arcade (superioare sau inferioare), respectiv 990 de lei, pentru aplicarea ambelor arcade.

"Mai întâi, elevul primește un voucher de 250 de lei pentru amprentă și model de studiu și apoi, pentru fiecare arcadă, câte un voucher de 370 de lei", se arată în comunicat.

"Dosarul imagistic inițial, cel în baza căruia medicul ortodont stabilește dacă avem sau nu nevoie de un aparat ortodontic fix, precum și toate consultațiile intră în sarcina părinților", a specificat Vasile Apostol, directorul de Programe-Proiecte ASSMB.  

Bugetul proiectului, finanțat de Primăria Capitalei, este de 20.053.000 de lei, pentru 10.000 de beneficiari în anul 2019 și 10.000 de beneficiari în anul 2020. 

"Afirm și îmi asum, ne asumăm, că în situația în care numărul de beneficiari nu va fi consumat, vom prelungi, evident, perioada de implementare a acestui proiect. Nu ne vom raporta să facem economii din punct de vedere bugetar. Noi ne vom atinge indicatorul din punct de vedere al numărului copiilor", a spus Vasile Apostol.

Toate detaliile programului sunt disponibile pe site-ul proiectului

Ultimul update: 2 august 2019