Info SănătateaTV.ro: Prof. dr. Alexandru Rafila a fost ales membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii Prof. dr. Alexandru Rafila a fost ales membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii Prof. dr. Alexandru Rafila a fost ales membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii
Sâmbătă, 26 mai 2018      12:00
X

Fii la curent cu ultimele știri din sănătate


Urmărește Sănătatea TV pe Facebook


Contactează-ne!

Documentele necesare personalului medical, eliberate de direcțiile de sănătate publică

11 august 2010    
Attila Cseke, ministrul Sănătăţii, a declarat că se vor lua măsuri pentru simplificarea modului de eliberare a documentelor necesare activităţii personalului medical. Astfel, de la 1 septembrie 2010, documentele care se eliberau numai la sediul Ministerului Sănătăţii, ca de exemplu certificatele de conformitate, cele care atestă obţinerea titlului de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar, adeverinţele de abilităţi dobândite etc, vor fi eliberate de către direcţiile de sănătate publică. Tot aici se vor depune şi actele necesare eliberării acestor documente.
 
“Am reuşit să gândim un circuit facil al documentelor, astfel încât să venim în sprijinul cadrelor medicale. Prin acest sistem sperăm să reuşim eficientizarea activităţii în ceea ce priveşte această muncă birocratică. De altfel, în premieră, am prevăzut sancţiuni pentru funcţionarii care nu vor respecta noile prevederi. Medicii, farmaciştii sau asistenţii medicali vor fi scutiţi de drumurile pe care le făceau la Bucureşti pentru a depune actele necesare eliberării documentelor sau pentru eliberarea acestora. Mă aştept ca în prima lună de la aplicarea noilor prevederi să existe unele dificultăţi din partea direcţiilor de sănătatea publică până se vor obişnui cu noile atribuţii, dar aici sunt desemnaţi responsabili care vor fi instruiţi de reprezentanţii ministerului.”, a declarat Attila Cseke, ministrul Sănătăţii.
 
Astăzi, Ministerul Sănătăţii va publica Ghidul privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi eliberate prin direcţiile de sănătate publică. Ghidul cuprinde detalii şi atribuţiile care revin instituţiilor pentru punerea în aplicare a noilor măsuri care se vor aplica de la 1 septembrie a.c.
 
Astfel, după această dată, direcțiile de sănătate publică vor prelua solicitările privind eliberarea diverselor documente. În principiu, preluarea dosarelor se va face după verificarea actelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conțin documentația completă. Dacă dosarul este transmis prin poștă sau prin alt mod direcției de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică și dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului actele suplimentare care trebuie depuse.
 
Dosarele complete se vor comunica Ministerului Sănătăţii, prin poşta militară, în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică.
În termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătății, se vor emite certificatele solicitate și se vor comunica documentele direcțiilor de sănătate publică
      
Documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură.
 
În cazul în care dosarele cu documente se transmit incomplete, Ministerul Sănătății va propune sancționarea persoanelor vinovate, persoanele responsabile la nivelul direcției de sănătate publică și a directorului executiv, cu diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni.
 
Pe site-ul Ministerului Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică se vor afișa începând cu data de 15 august 2010, anunțul cu documentele eliberate prin direcțiile de sănătate publică și documentația necesară a fi depusă pentru eliberarea acestora, precum și persoanele responsabile la nivelul fiecărei direcții de sănătate publică.