ticker
ticker

DESCRIEREA SERVICIULUI

www.sanatateatv.ro oferă serviciul de publicare comunicate disponibil la secţiunea de Calendar Medical pentru a facilita comunicarea între companiile medicale şi publicul lor ţintă şi pentru a veni în sprijinul utilizatorilor care doresc să fie la curent cu ultimele noutăţi din domeniu.

 • Pachetul Basic
 • Publicarea unui comunicat de presă gratuit lunar;
 • Inserarea logo-ului companiei care organizează evenimentul

 

Pentru mai multe comunicate publicate lunar site-ul www.sanatateatv.ro pune la dispoziţie următoarele pachete de servicii:

 • Pachetul Standard
 • publicarea a 3 comunicate de presă lunar;
 • inserarea logo-ului companiei care postează comunicatul;
 • monitorizarea lunară a comunicatelor de presă (numărul de persoane care a vizualizat fiecare comunicat)
 • preţul pachetului standard este de 200 RON/lună.

 

 • Pachetul Platinum
 • Publicarea unui număr nelimitat de comunicate pe lună;
 • Inserarea logo-ului companiei care postează comunicatul;
 • Inserarea unei fotografii reprezentative a evenimentului postat;
 • Monitorizarea lunară a comunicatelor publicate;
 • Preţul pachetului Platinum este de 450 RON/lună.

ÎNREGISTRARE

Pentru utilizarea serviciilor sanatateatv.ro este nevoie de crearea unui cont de utilizator în cadrul uneia dintre categoriile: Companie sau Agenţie PR/Publicitate/Media. Datele furnizate în procesul de înregistrare trebuie să fie conforme cu realitatea. În cazul în care sunt furnizate informaţii neconforme realităţii,  date inexacte sau incomplete, www.sanatateatv.ro îşi rezervă dreptul de a respinge înfiinţarea contului. Contul va fi activat după verificarea datelor.

Datele obţinute de www.sanatateatv.ro prin intermediul  acestui formular nu vor face obiectul unor tranzacţii între www.sanatateatv.ro şi alte companii. www.sanatateatv.ro are dreptul de a utiliza aceste informaţii doar în interes propriu sau în interesul companiilor partenere, fără însă a oferi informaţii personale de identificare.

TIPURI DE UTILIZATORI

Formularul de înscriere cuprinde 2 categorii:

 • Companie medicală
 • Agenţie PR/Publicitate/Media

Fiecărei dintre aceste categorii i se oferă drepturi diferite în cadrul utilizării serviciilor menţionate în cadrul site-ului. După activarea contului personal, toţi vizitatorii site-ului pot vizualiza comunicatele de presă şi se pot abona la alertele trimise de www.sanatateatv.ro prin e-mail.

Pentru a utiliza cel mai bine serviciile noastre, este recomandabil să alegeţi acea categorie în care se încadrează cel mai bine activitatea dumneavoastră.

UTILIZAREA SERVICIILOR

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de www.sanatateatv.ro vă obligaţi, garantaţi şi acceptaţi următoarele:

 • Toate informaţiile pe care le-aţi furnizat în procesul de înregistrare a cererii dumneavoastră privind utilizarea serviciilor  sunt adevărate, complete şi conforme cu realitatea;
 • Niciunul din comunicatele sau url-urile publicate pe care le-aţi comunicat în procesul de înregistrare nu conţine pagini care includ sau fac trimitere la informaţii de genul celor de mai jos:
 • Material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale etc.;
 • Material care încurajează sau promovează activităţi violente sau ilegale;
 • Material care încalcă sau eludează în orice fel, reglementările legale în vigoare incluzând, dar fără a se limita la: dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinătorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietăţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract etc.
 • Material care promovează, face trimitere la sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate;
 • Material care încalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale;
 • Material cu caracter de ameninţare, abuziv, calomniator, insultător sau defăimător, obscen, profanator, indecent sau supus oprobiului public;

Va trebui să păstraţi confidenţialitatea datelor dumneavoastră de utilizator al serviciilor. Nu se vor divulga parola sau numele de utilizator, în caz contrar urmând a vă asuma, în întregime, responsabilitatea privind orice prejudiciu provocat dumneavoastră, www.sanatateatv.ro sau unor terţe persoane privind divulgarea acestor informaţii.

Veţi respecta toate prevederile legale care ar putea completa drepturile şi obligaţiile asumate de dumneavoastră prin acceptarea termenilor acestui acord.

Aveţi întreaga capacitate de exerciţiu şi întreaga responsabilitate de a încheia prezentul acord şi de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate prin acesta.

Ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula furnizarea serviciului către dumneavoastră şi a şterge contul dumneavoastră de utilizator în orice moment, pentru oricare dintre nerespectările prevederilor enumerate mai sus.

TERMENUL ŞI ÎNCETAREA PREZENTULUI ACORD

Prezentul acord va începe să-şi producă efectele din momentul în care vă veţi înscrie ca utilizator pe site-ul www.sanatateatv.ro. Acordul va continua să îşi producă efectele până la momentul la care părţile vor dori încetarea sa. De la momentul activării serviciului, oricare dintre părţi poate denunţa unilateral prezentul acord, cu obligaţia notificării prealabile a celeilalte părţi.

Ne rezervăm dreptul de a denunţa prezentul acord, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, în situaţia în care vom considera că a fost încălcată una din prevederile prezentului acord.

PUBLICITATE ŞI PROMOŢII

www.sanatateatv.ro poate derula în orice moment campanii de publicitate şi/sau promoţii în orice secţiune din site. Campaniile şi promoţiile derulate de www.sanatateatv.ro nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor portalului. Spaţiile şi dimensiunea campaniilor publicitare şi promoţiilor nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor şi pot fi schimbate oricând fără a necesita un anunţ prealabil.

www.sanatateatv.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare şi promoţiile organizate în portal, altele decât cele organizate strict de www.sanatateatv.ro

ACORD

Dacă nu sunteţi de acord cu aceste reguli, vă rugăm să nu folosiţi serviciile şi conţinutul portalului de la  secţiunea Calendar Medical.

Orice încălcare a acestor reguli o puteţi semnala la adresa office@sanatateatv.ro