Fundația Hospice „Casa Speranței”  a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică, printr-o Hotărâre de Guvern publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.

„Fundaţia ‘Casa Speranţei’ este o organizaţie de caritate înregistrată în România care este iniţiator şi promotor al îngrijirilor paliative pentru persoane cu boli incurabile în stadii avansate”, se arată în  nota de fundamentare.

 

Activitatea Fundației Hospice “Casa Speranței”

 

Potrivit documentului, Fundația are experienţă de peste 18 ani în servicii clinice asigurate pacienţilor oncologici sau cu alte patologii, cu speranţa de viaţă limitată.  Astfel, a asistat peste 10.000 de pacienţi, prin punctele de lucru din Făgăraş şi Bucureşti. În plus, are o experiență de 13 ani de activităţi privind dezvoltarea de programe de instruire a personalului de specialitate în vederea extinderii acestor servicii în România, prin Centrul de Studii pentru Medicina Paliativă Braşov.

De asemenea Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” îşi propune desfăşurarea, promovarea şi încurajarea activităţii de cercetare în domeniul îngrijirii şi tratamentului persoanelor aflate în faze terminale de boală sau suferind de dureri cronice, aducerea la cunoştinţa publicului a acestor cercetări şi promovarea, încurajarea şi facilitarea activităţilor de perfecţionare şi pregătire a medicilor, asistenţilor, fizioterapeuţilor, psihologilor şi altor persoane angajate în munca de îngrijire. Asociaţia a obţinut rezultate semnificative în realizarea scopului propus, notează Guvernul.

“Acestea s-au concretizat în crearea la Braşov a unui centru pilot de servicii complexe de îngrijiri paliative, cu potenţial de extindere şi replicare în alte judeţe ale ţării, precum şi în ţări din Europa de Est, crearea la Bucureşti a unui centru de servicii complexe de îngrijiri paliative şi crearea în judeţul Braşov a unui serviciu pilot de îngrijiri paliative la domiciliu pentru mediul rural, în colaborare cu medicina primară”, se adaugă în nota de fundamentare.

De asemenea, Fundaţia Hospice “Casa Speranţei” a desfăşurat activităţi pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ privind dezvoltarea serviciilor de ingrijiri paliative, cuprinderea acestora în ansamblul serviciilor de sănătate şi accesul pacienţilor la servicii şi la medicaţie specifică pentru terapia durerii şi a simptomelor

În perioada 2015-2016 fundaţia a desfăşurat 13 programe cu finanţare externă şi 7 programe cu finanţare de la bugetele locale Braşov şi Făgăraş.

 

Drepturile fundațiilor de utilitate publică

 

Potrivit cap. VI din OG 26 / 2000, recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi:

·         dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică;

·         dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică.

 

Ultimul update: 4 iunie 2019

SănătateaTV.ro