Expunerea la substanțe periculoase reprezintă o problemă majoră de securitate și sănătate la locul de muncă. În perioada 2018–2019, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU‑OSHA) desfășoară o campanie la nivel european pentru promovarea prevenirii riscurilor provocate de substanțele periculoase la locul de muncă, precum și pentru a educa populația cu privire la măsurile care se pot lua pentru reducerea expunerii la substanțe periculoase.

Efectele expunerii la substanțele periculoase variază de la probleme de sănătate temporare și moderate, precum iritațiile cutanate, la afecțiuni acute și cronice, precum obstrucția pulmonară, și chiar boli potențial fatale, precum azbestoza și cancerul. De asemenea, o serie de substanțe periculoase sunt inflamabile sau explozive, prezentând astfel riscuri suplimentare pentru sănătate.

 

Principiul STOP

 

Cea mai bună modalitate de a reduce riscurile este eliminarea sau substituirea substanțelor periculoase. Dacă acest lucru nu este posibil, Directiva UE privind agenții chimici recomandă prevenirea sau reducerea pe cât posibil a expunerii la substanțele periculoase. Aceste recomandări, transcrise în ordinea priorității, reprezintă principiul STOP:

S = Substituție – eliminarea completă a substanței periculoase sau înlocuirea acesteia cu o alternativă mai sigură;

T = măsuri Tehnologice – reducerea la minimum a concentrației de substanță periculoasă în zona de expunere;

O = măsuri Organizatorice – limitarea numărului de lucrători expuși și/sau a duratei și intensității expunerii;

P = echipament individual de Protecție – se recomandă purtarea de costume și/sau echipamente de protecție (ochelari, mănuși) pentru a preveni expunerea.

 

Ghid practic pentru substituția substanțelor periculoase

 

Trecerea de la o substanță periculoasă la alta mai puțin periculoasă sau la un proces alternativ fără substanțe periculoase se desfășoară în etape. EU‑OSHA oferă un set de pași care să ajute companiile în procesul de eliminare și substituție al substanțelor periculoase, pentru un mediu de lucru mai sigur:

  1. Identificarea pericolelor și riscurilor. Se pornește de la un inventar al substanțelor periculoase. Cu ajutorul acestuia, se pot compara datele de securitate ale diferitelor substanțe și se pot identifica substanțele care pot fi eliminate și substituite. Pentru produsele și substanțele chimice achiziționate direct de companie, datele de securitate și sănătate provin din fișele furnizate de întreprinderea care comercializează aceste produse. Pentru substanțele generate de procese și materiale naturale (praf, fum etc.) informațiile de securitate (care includ documentele tehnice și instrucțiunile de manipulare și utilizare) sunt disponibile la furnizorii materialelor.
  2. Restricțiile aplicabile unor substanțe. Legislația și acordurile internaționale sau sectoriale prevăd restricții privind utilizarea anumitor substanțe. Multe substanțe nu pot fi utilizate deloc, deoarece au fost interzise. Utilizarea altora poate fi restricționată printr-un acord de către organizații sau asociații dintr-un lanț de aprovizionare. Sistemele de etichetare voluntară sprijină, de asemenea, identificarea pericolelor și oferă alternative.
  3. Evaluarea riscurilor. Evaluarea riscurilor este esențială pentru gestionarea pericolelor prezentate de substanțele periculoase. Este necesar să fie identificate și descrise pericolele intrinseci și condițiile de utilizare. Detaliile evaluării trebuie să includă: numărul lucrătorilor expuși; nivelul de expunere al acestora; locul de utilizare al substanței periculoase – spațiu deschis sau închis; riscul de contact cutanat; riscul de dispersie sau răspândire în aer.
  4. Identificarea alternativelor. Identificați alternativele: căutați pe internet, adresați-vă autorităților, asociațiilor profesionale, sindicatelor. Cereți furnizorilor să vă ofere o alternativă mai sigură. Căutați procese alternative care elimină necesitatea utilizării totale a unei substanțe și, eventual, care folosesc substanțe de înlocuire (dacă eliminarea nu este posibilă). Alternativele identificate trebuie apoi evaluate, cântărind costurile și beneficiile și luând în considerare criteriile de risc. Varianta ideală presupune eliminarea tuturor riscurilor și substanțelor periculoase. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie selectată opțiunea cea mai sigură și care răspunde în același timp nevoilor companiei.
  5. Substituția în studiu-pilot. Pentru a reduce riscurile unei înlocuiri nereușite, substituția poate fi testată pe o scală mai mică. Trebuie avute în vedere modificările tehnologice și organizaționale, dar și schimbările care vor surveni în materie de riscuri și măsuri de control. Implicarea lucrătorilor este esențială pentru a obține o imagine completă a  schimbărilor care vor trebui implementate.
  6. Substituția pe scară largă. Introducerea pe scară largă a unui substitut poate necesita anumite modificări în ceea ce privește procedurile de lucru, materialele și echipamentele. Feedbackul de la lucrători și clienți poate fi esențial pentru a face o înlocuire reușită.
  7. Introducerea unui sistem de gestiune chimică. Pentru un mediu de lucru cât mai sigur și sănătos, e nevoie de un sistem de gestionare a substanțelor chimice care să conteste în permanență utilizarea substanțelor și să impună substituții atunci când alternative mai sigure devin disponibile.

 

De ce este important să asigurăm un mediu de lucru cât mai sigur

 

Prevenirea riscurilor de expunere la substanțe periculoase este în avantajul tuturor: lucrătorii beneficiază de o mai bună protecție a securității și sănătății, iar conducerea de o gestionare mai eficientă, datorită respectării legislației și reducerii costurilor asociate măsurilor de control și echipamentului individual de protecție. Alte avantaje includ reducerea absenteismului din motive medicale și o mai bună reputație a organizației în plan intern și extern. De asemenea, substanțele mai puțin periculoase determină, în general, costuri reduse pentru eliminarea deșeurilor, mai puțini efluenți în sistemul de canalizare sau mai puține emisii în aer.

Ultimul update: 19 octombrie 2018

Autor:

Monica Georgescu

Monica Georgescu este jurnalist medical/de știință.