Ministrul Sănătății, prof. dr. Florian Bodog a prezentat, în ședința de Guvern de ieri, o informare privind reducerea birocrației din cadrul sistemului de sănătate. Aceasta prevede anumite măsuri în ceea ce priveşte situaţia concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, formularistica din cadrul sistemului de sănătate, eficientizarea sistemului naţional de transfuzii sanguine şi aplicaţiile informatice.

În ceea ce priveşte concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, se propune ca pentru unele afecţiuni grave (unele boli rare, afecţiuni oncologice, afecţiuni hemato-oncologice, malformaţii congenitale, HIV/ SIDA şi unele afecţiuni neurologice – lista urmează a fi analizată și structurată în detaliu de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii (MS) și aprobată prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS) să se majoreze limita de vârstă a copilului bolnav (de la 7 la 16 ani) pentru care unul dintre părinţi sau tutore poate primi indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav (atât atunci când copilul este tratat în țară, cât și în străinătate.). De asemenea, „certificatele de concedii medicale vor putea fi eliberate de către medici și transmise către angajator fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, în această din urmă situație certificatele de concedii medicale vor fi eliberate de medic și transmise de acesta direct angajatorului în format electronic”, după cum se arată în informarea transmisă presei de Ministerul Sănătăţii.

Totodată se are în vedere şi îmbunătăţirea procesului de acordare a certificatelor de concedii medicale „în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru cazul în care părintele/ tutorele însoțește copilul în Uniunea Europeană/ Spațiul Economic European/ Confederația Elvețiană urmare a unei autorizări prealabile a caselor de asigurări de sănătate sau în alt stat urmare a unei autorizări a Ministerului Sănătății de a efectua tratament medical în străinătate.” Mai exact, se propune ca certificatul de concediu medical să poată fi eliberat și soțului/ soției / rudelor de gradul al I sau unei alte persoane împuternicite în acest sens, precum şi „eliminarea avizului direcției sanitare publice pentru certificatele de concediu medical eliberate persoanelor care însoțesc copilul bolnav în străinătate, urmare a unei autorizări a Ministerului Sănătății de a efectua tratament medical.” În cazul în care durata de acordare a serviciilor medicale cuprinde perioade de două sau mai multe luni calendaristice, atunci medicul curant va putea acorda persoanelor care însoțesc copilul bolnav în străinătate „certificatele de concediu medical, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, fie lunar, astfel încât asiguratul să poată beneficia de indemnizația de concediu medical în fiecare lună sau la momentul întoarcerii acestuia în tară, astfel cum este reglementat în prezent, respectiv în maxim 15 zile de la întoarecere”, se precizează în informarea MS.

Referitor la formularistica din sistemul de sănătate, se propune o standardizare a formularisticii utilizată în sistemul de sănătate, reglementată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 576/2007, astfel încât aceasta să fie gestionată numai în format electronic. De altfel se are în vedere gestionarea numai în format electronic a unor rapoarte, raportări sau a unor documente solicitate de direcţiile de sănătate publică, precum şi a unor formulare reglementate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Printre propunerile care să ducă la o eficientizare a sistemului naţional de transfuzii sanguine se regăsesc: informatizarea donator-pacient a nivel naţional astfel încât trasabilitatea să poată fi asigurată iar eroarea umană redusă, existenţa unui card național al donatorului de sânge care să includă toate datele donatorilor şi care să scadă timpul de așteptare în procesul de donare și să înlăture eroarea umană, precum şi înfiinţarea unui call center la nivel național, prin intermediul căruia potenţialul donator să primească toate răspunsurile și să se poată programa, fapt care ar putea reduce timpul de așteptare de la centrele de transfuzii.

În ceea ce priveşte aplicaţiile informatice, măsurile propuse de Ministerul Sănătăţii prevăd „îmbunătățirea procesului de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate și a certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, prin integrarea în modulul gestiune asigurați din aplicația informatică PIAS a modulului card european” şi „dezvoltarea actualei aplicații informatice astfel încât asigurații/ neasigurații să o poată accesa pentru a se informa cu privire la categoria de asigurat, data înscrierii la medicul de familie, starea cardului național de asigurări sociale de sănătate, precum și tipul de servicii medicale acordate în ultimele 12 luni și numărul acestora.”

Mai multe detalii pe www.comunicatemedicale.ro. 

SănătateaTV.ro