Măsurile de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019. Hotărârea de Guvern nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia a fost publicată în Monitorul Oficial din 12 septembrie.

 

Evidența terenurilor infestate și două controale anuale

 

Conform Normelor, verificarea și identificarea terenurilor infestate se declanșează primăvara, după răsărirea acestei buruieni, și se încheie cel târziu la data de 20 mai a fiecărui an. Verificarea terenurilor se face de către autoritățile locale, prin consilierii agricoli angajați sau persoane desemnate. În urma verificărilor, autoritățile locale întocmesc un centralizator, cel târziu până la 25 mai, pe baza căruia se trimit somații către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, până la 5 iunie. Metodele de prevenire, combatere și distrugere prevăzute în Norme sunt cosirea repetată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, efectuarea unor arături adânci și discuiri, erbicidarea terenurilor.

Primul control se va face în perioada 1–15 iulie. Dacă la control se constată nerespectarea somației, se aplică un avertisment. Dacă nici la al doilea control (16–31 iulie) nu se constată remedierea situației, se aplică sancțiunile prevăzute de Legea nr. 62/2018, iar comisia de control va realiza imagini foto/video cu terenurile infestate. Amenda este de la 750 la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 5.000 la 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

 

De ce trebuie combătută ambrozia

 

Ambrosia artemisiifolia (denumită popular floarea pustei sau iarba de pârloagă) este o plantă nocivă prin efectul și cantitatea de polen pe care o răspândește în atmosferă și care afectează sănătatea omului. Cercetările efectuate în mai multe state europene arată că polenul eliberat de Ambrosia artemisiifolia este unul din factorii principali ai rinitei alergice și reprezintă cauza manifestărilor severe ale astmului bronșic întâlnit la sfârșitul verii la un număr tot mai mare de persoane.

O singură plantă poate produce într-un singur sezon până la un miliard de grăunciori de polen, iar rezultatele cercetărilor arată că primele simptome alergice apar la o concentrație atmosferică de 10–29 grăunciori de polen/m3 de aer. La o concentrație de peste 30 grăunciori de polen/m3 de aer, reacțiile sunt tipice bolii, acesta fiind considerat pragul critic al concentrației de particule de polen pe metrul cub de aer.

Planta este răspândită în special pe terenurile nelucrate, de-a lungul căilor ferate, al drumurilor, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații, bazinelor piscicole, în apropierea pădurilor, în zone industriale etc., fiind o specie de buruieni foarte invazivă. 

Ultimul update: 17 octombrie 2018

SănătateaTV.ro