Un număr de 70 de organizații neguvernamentale din România au adresat o scrisoare deschisă primului ministru Emil Boc în care atrag atenția asupra consecințelor ce decurg din reducerea cu 20% a cheltuielilor de hrană a persoanelor cu dizabilități din instituțiile publice de asistență socială și din unitățile de învățământ special.

 

OUG nr.55/23 din 23 iunie 2010 stipulează că ”fac excepţie de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor şi altor forme de asistenţă socială, precum şi pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare, reparaţiile şi reabilitările pentru şcoli şi hrana persoanelor private de libertate.”

 

În articolul de mai sus, consideră reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, se face excepţie de la reducerea cu 20% doar pentru „hrana persoanelor private de libertate”, discriminându-se alte categorii asistate social, precum persoanele cu dizabilităţi, în special cele cu dizabilităţi intelectuale, fiind cunoscute drept un grup extrem de vulnerabil din punct de vedere social, copiii din sistemul de protecţie, vârstnicii care beneficiază de servicii sociale cu finanţare de la bugetul de stat.

 

Scrisoarea a fost depusă la Guvern de unde ONG-urile vor astepta un răspuns cu privire la amendarea art. III, alin (2) din OUG 55/2010, adăugând la excepţiile prevederilor alin (1) şi cheltuielile cu hrana a persoanelor cu dizabilități din instituţiile publice de asistenţă socială și din unitățile de învățământ special.

 

SănătateaTV.ro