Un număr de 8.876 de candidați susțin astăzi concursul de intrare în rezidențiat, crucial pentru cariera lor. Ei candidează pe 4.710 locuri și posturi, astfel: 3.960 în domeniul medicină, 398 în domeniul medicină dentară, 256 pentru farmacie, respectiv 96 de locuri pentru Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne, ministerele care au rețea sanitară proprie.

În cazul în care numărul celor care promovează examenul depășește numărul de locuri alocate, autoritățile au dat asigurări că vor suplimenta numărul aferent.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

 ” Am cerut ca acest concurs să se desfășoare în spiritul corectitudinii și al transparenței, principiile acestei guvernări (...). . Urez succes tuturor participanților la concurs și îi asigur de tot suportul noii echipe a Ministerului Sănătății”, le-a transmis Victor Costache, ministrul Sănătății, candidaților.

 

Când și unde are loc examenul de intrare în rezidențiat

 

Examenul de rezidențiat începe la ora 10 și durează patru ore, iar intrarea candidaților în sală se va face începând cu ora 8:30.

Concursul se desfășoară în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.

Pentru accesul în sala de concurs, candidații se vor legitima cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate.

 

Procedura de concurs

 

Începând cu ora 8,30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate.

Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ - soţie, fraţi - surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat.

Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus.

Fiecare candidat se aşează la locul indicat prin legitimaţia de bancă.

Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală.

Începând cu ora 9,00 candidaţilor li se împart grilele pentru răspuns şi câte o carioca de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit prin Metodologia de concurs.

Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări vor fi aduşi la săli în jurul orei 9.30. Integritatea acestor saci este constatată de şeful de sală şi de 3 candidaţi din sala respectivă.

La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Li se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebări, ţinându-se cont de tipul de grilă primit anterior.

Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Şeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afişată) şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de terminare a concursului.

Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum şi corespondenţa între caietul cu întrebări şi tipul de grilă primit anterior. La solicitarea candidatului, caietele cu greşeli de tipărire sunt înlocuite de şeful de sală.

Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilă şi cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

La terminarea concursului, candidaţii predau şefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidaţi, sub semnătură, şefului de sală.

 

Cum se corectează lucrările

 

Corectura acestor grile se face în mod electronic prin scannare, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă, care vor fi nominalizaţi în procesul-verbal al sălii şi care vor semna pe acesta şi pe grilele candidaţilor.

După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă, şeful de sală, în prezenţa a 3 candidaţi, ambalează şi sigilează plicul cu grilele corectate şi unităţile de memorie externă (memory stick) predat de personalul desemnat pentru operaţiunea de scannare.

Pe durata corectării lucrărilor candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

 

Depunerea de contestații

 

Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la ora 16.00 în ziua de 9 decembrie 2019.

Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunţat pe site-ul universităţii de medicină şi farmacie unde a fost susţinut concursul.

Comisia centrală de rezidenţiat analizează şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie şi prin afişarea la sediul comisiei locale de concurs şi constituie răspuns la contestaţiile primite.

În urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

 

Ultimul update: 8 decembrie 2019

SănătateaTV.ro