Printr-un proiect de ordonanță de urgență, Guvernul României propune modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (republicată și cu modificările și completările ulterioare) astfel încât, pentru serviciile medicale curative, să fie prevăzută prin lege și o contribuție a pacientului. Aceasta ar urma să fie plătită direct furnizorilor de servicii medicale.

Astfel, se propune modificarea art. 230, alin. (2), lit. e. Textul nou prevede că: „Asigurații au următoarele drepturi: (…) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile impuse de contractul-cadru, cu excepția contribuției personale pe care aceștia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale”. Totodată, se modifică și art. 237, alin. (1): „Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond și care pot atrage contribuția personală a pacientului sunt: (…)”.

Conform unei informări de presă, Ministerul Sănătății nu ar intenționa să reintroducă coplata pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare de stat. În schimb, proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ar da posibilitatea furnizorilor privați de servicii medicale să solicite clienților o contribuție suplimentară, pe lângă tariful suportat de sistemul public de asigurări sociale de sănătate. Conform informării transmise de MS, proiectul legislativ urmărește o abordare unitară, necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privați aflați în contract cu CNAS. Furnizorii de servicii medicale curative vor fi obligați să informeze persoana asigurată în privința coplății și să obțină acordul acesteia.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (Palmed) anunță printr-un comunicat de presă că salută inițiativa Ministerului Sănătății de a introduce, în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, termenul de contribuție personală cu scopul acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale. Totodată, reprezentanții Palmed consideră „nepotrivită” utilizarea termenului de coplată pentru a defini contribuția personală. Aceasta din urmă ar fi un „aport absolut necesar pentru o funcționare optimă a sistemului medical, în beneficiul pacienților”.

Ultimul update: 4 aprilie 2019

SănătateaTV.ro