Spitalele pot închiria spațiile suplimentare furnizorilor de servicii medicale necesare populației, altele decât cele furnizate de unitatea sanitară care deține spațiul de închiriat, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătății, supus dezbaterii publice.

„Prin închirierea spațiilor se vor realiza venituri suplimentare pentru întreținerea, repararea, modernizarea imobilelor în care unitatea sanitară își desfășoară activitatea sau pentru achiziția unor dispozitive medicale. Venitul suplimentar va fi împărțit conform prevederilor legale, o cotă de 50% va reveni autorității publice/instituției publice care are calitatea de locatar, restul de 50% din chirie urmând să fie virată la bugetul de stat”, se precizează în proiectul Ministerului Sănătății.

Scopul acestui proiect este acela de a realiza venituri suplimentare pentru unitățile spitalicești cu paturi, dar și de a le oferi pacienților acces la produse alimentare sau de uz personal necesare pe durata spitalizării.

„Pacienții, aparținătorii pacienților și angajații unităților sanitare cu paturi trebuie să aibă posibilitatea de a cumpăra produse alimentare sau de uz personal necesare pe perioada internării sau a activității desfășurate în incinta spitalului. Precizăm că, unele unități sanitare sunt situate la distențe foarte mari de centrele comerciale. În scopul îmbunătățirii condițiilor de spitalizare, unitățile sanitare caută soluții pentru realizarea unor venituri suplimentare”, este prevăzut în proiectul Hotărârii de Guvern.

De asemenea, în proiect este specificat faptul că închirierea spațiilor suplimentare se va face numai cu avizul prealabil al Ministerului Sănătății, prin licitație publică, cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare. Astfel, Ministerul Sănătății va întocmi norme metodologice cu caracter intern pentru aprobarea închirierii imobilelor sau a părților din acestea, norme avizate de structurile interne și aprobate prin ordin intern.  

SănătateaTV.ro