Proiectul de Lege privind organizarea şi finanţarea activității de vaccinare a populaţiei în România a fost adoptat de Guvern. Proiectul prevede obligația vaccinării copiilor cu vaccinurile prevăzute în Calendarul Național de Vaccinare, precum și cu cele administrate în situații epidemiologice speciale întregii populații sau unor grupuri de populație, potrivit www.gov.ro .

Categoriile de vaccinări obligatorii sunt:

- vaccinările cuprinse în Calendarul Național de Vaccinare pentru copii

- vaccinările impuse de situații epidemiologice care implică vaccinarea ca măsură de intervenție în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare

- vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unitățile sanitare publice și private

- vaccinările pentru alt personal din unitățile publice și private care prin natura atribuțiilor sunt expuse suplimentar la boli infecțioase sau pot reprezenta surse de infecție care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre de guvern.

Răspunderea privind prezentarea copilului la vaccinare revine părinților, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil.

Conform informării postate pe site-ul Guvernului, la data înscrierii într-o colectivitate, instituția are obligația de a solicita prezentarea unei adeverințe, emise de medicul de familie, care să ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinărilor obligatorii. Refuzul de vacccinare a copilului se face în scris.

Obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt vaccinurile împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

Pentru asumarea atribuțiilor prevăzute în proiectul de act normativ au fost stabilite sancțiuni pentru fiecare dintre actorii implicați în procesul de vaccinare: instituții ale autorităților publice centrale și locale (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, Direcțiile de Sănătate Publică județene și ale Municipiului București, instituțiile de învațământ, direcțiile generale de asistență socială și protecție a copilului), furnizorii de servicii medicale de vaccinare, părinții sau reprezentanții legali, producatorii și distribuitorii de vaccinuri.

Proiectul de lege creează cadrul legal necesar pentru intervenția în situații epidemiologice speciale, prin reglementarea centrelor de vaccinare fixe sau mobile, prin constituirea de echipe de intervenție speciale și prin asigurarea unui stoc de rezervă de vaccinuri și consumabile, cel puțin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate de minimum 18 luni.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Parlament şi dat spre adoptare. Actul normativ ar urma să intre în vigoare în data de 1 ianuarie 2018.

SănătateaTV.ro