Societatea Europeană de Oncologie Medicală (ESMO) a dezvoltat și publicat recent o scală de aplicabilitate clinică pentru tratamentele oncologice personalizate. Acesta își propune să simplifice identificarea tratamentului oncologic cu aplicabilitatea cea mai mare în funcție de mutațiile tumorale descoperite.

Oncologia personalizată a căpătat avânt în ultimii ani. Ea se bazează pe analiza profilului molecular al tumorilor. Celulele canceroase au diverși markeri tumorali caracterisici. Pentru fiecare marker tumoral, anumite molecule terapeutice pot funcționa mai bine și/sau și-au dovedit deja eficacitatea. Scala ESMO de aplicabilitate clinică a țintelor moleculare (pe scurt, ESCAT) a fost prezentată la 21 august în revista Annals of Oncology și își propune să simplifice și să standardizeze în același timp alegerea terapiei personalizate în funcție de mutațiile tumorale identificate. În acest sens, cercetătorii de la ESMO propun o ierarhizare a mutațiilor pe grupe, în funcție de dovezile clinice existente în acest moment pentru alegerea lor drept ținte terapeutice.

Scala ESCAT clasifică mutațiile tumorale pe șase niveluri: în Grupa I intră mutațiile genetice pentru care există ținte terapeutice gata de implementare; în Grupa II sunt mutații încă în studiu, dar care pot să definească un grup de pacienți care ar putea beneficia de un tratament țintit; în Grupa III, beneficiul clinic al terapiei țintite a fost dovedit în cazul aceleiași mutații, dar în tipuri diferite de tumori sau pentru ținte moleculare similare; în Grupa IV sunt opțiunile terapeutice pentru care există dovezi preclinice ale eficienței; în Grupa V sunt mutațiile pentru care există dovezi care susțin o abordare co-țintită; în Grupa X sunt mutații pentru care nu există dovezi ale eficienței tratamentului. Pe măsură ce noi dovezi și rezultate ale studiilor clinice vor fi publicate, anumite mutații pot trece dintr-o grupă în alta.

 

ESCAT

 

Scala ESCAT se folosește de dovezile clinice existente pentru a corela anumite mutații tumorale cu medicamentele disponibile care și-au dovedit eficiența în tratarea lor. Rezultatele secvențierii multigenice pot indica mai multe mutații genetice tumorale, fără a oferi însă o clasificare de ordin calitativ pentru prioritizarea acestora ca ținte terapeutice. Folosită ca instrument de analiză, scala ESCAT va putea ajuta clinicienii să facă diferența între acele mutații care pot fi țintite terapeutic cu rezultate dovedite clinic și acele mutații care nu au dat randamente la fel de bune atunci când au fost convertite în ținte terapeutice sau pentru care nu există încă dovezi clare ale eficacității. „Dacă identificăm două mutații – una de Grupă I și una de Grupă III, clincienii trebuie să înțeleagă că trebuie să prioritizeze mutația din prima grupă ca țintă terapeutică”, explică dr. Joaquin Mateo, prim-autor al articolului în care a fost anunțată lansarea ESCAT, într-un comunicat de presă al ESMO. De asemenea, scala poate influența decizia de a înrola un pacient într-un studiu clinic sau nu.

Există, desigur, și avantaje de ordin financiar: tratamentele oncologice personalizate sunt foarte scumpe. Identificarea tratamentului oncologic cu aplicabilitatea cea mai mare crește eficiența și scade costurile sistemelor de sănătate cu fiecare caz în parte.

Ideea nu este una nouă: mai multe instituții și organizații au propus propriile clasificări clinice ale mutațiilor tumorale. Până la acest moment însă, nicio clasificare nu a fost adoptată la nivel global în practica clinică. Aceste clasificări se suprapun doar parțial, în special în cazul primelor grupe tumorale (recomandate ca ținte terapeutice conform testului medicini bazate pe dovezi). Dar, în funcție de statusul actual al reglementărilor ce țin de aprobarea moleculelor oncologice la nivel local și de criteriile folosite de autori pentru a cântări calitatea dovezilor clinice, pot apărea diferențe la toate nivelurile. Societatea Europeană de Oncologie Medicală a format un grup de lucru la care au fost invitați să contribuie și autorii celorlalte scheme de clasificare. Împreună, aceștia au ales principiile care să stea la baza unei clasificări care să poată fi implementată la nivel global. În acest moment, avantajele acestui sistem de gradație sunt doar teoretice. Urmează ca scala ESCAT să-și dovedească utilitatea în practica clinică, însă acest lucru va fi posibil doar dacă acest instrument va fi adoptat pe scală largă.

Ultimul update: 19 octombrie 2018

Autor:

Monica Georgescu

Monica Georgescu este jurnalist medical/de știință.