Piața serviciilor de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu este slab dezvoltată în România, a constat Consiliul Concurenței în urma unei analize.

 

Adresabilitate mare, furnizori puțini

 

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu răspund dorinței pacienților de a fi îngrijiți în mediul familial. Rolul acestor servicii este de a contribui la externarea mai rapidă a bolnavilor din spitale și de a preveni internările și reinternările. Beneficiile acestor servicii sunt importante atât pentru pacienți și familiile acestora, cât și pentru sistemele de sănătate: pacienții beneficiază de îngrijiri medicale adecvate, fără a crește rata de ocupare a spitalelor.

Din păcate, deși în ultimele decenii România se confruntă cu o creștere a numărului de bolnavi care au nevoie de aceste servicii, în țara noastră activează un număr relativ mic de firme care oferă aceste servicii.

Prin urmare, procentajul celor care beneficiază de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu este foarte mic. Doar 7,9% din pacienții din România care ar avea nevoie de îngrijiri la domiciliu beneficiază de acestea, arată analiza Consiliului Concurenței.

Mai mult, în acest moment, în România, îngrijirile la domiciliu sunt acordate aproape exclusiv de furnizori privați, fie sub formă de servicii gratuite în regim de caritate, oferite de diverse asociații și fundații, fie ca servicii cu plată sau coplată prin furnizori de tip SRL sau SA.

Există un singur spital în România (Spitalul Județean Slobozia) care a înființat un serviciu propriu de îngrijiri la domiciliu, deși legislația ar permite dezvoltarea de astfel de servicii pentru bolnavii externați de către majoritatea spitalelor din țară.

 

Servicii nerentabile pentru furnizori

 

Chiar și așa, numărul furnizorilor privați de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu în contract cu casele de asigurări de sănătate (CAS) este foarte mic. Motivul ține de sumele insuficiente alocate pentru aceste servicii de casele județene de asigurări de sănătate.

De exemplu, tariful maximal pentru o zi de îngrijiri paliative la domiciliu, decontat de CAS, este de 105 lei. Pentru serviciile de îngrijire medicală la domiciliu, tariful maximal pe o zi, decontat de CAS, este și mai mic, fiind cuprins între 55 și 75 de lei. În aceste tarife sunt incluse costurile materialelor necesare pentru realizarea serviciului de îngrijire, precum și costurile de transport ale personalului calificat la adresa unde se acordă serviciile de îngrijire. Pentru un furnizor privat de servicii de îngrijire la domiciliu, tariful maximal pe zi de îngrijire, decontat de CAS, este de cele mai multe ori neacoperitor și nerentabil.

Consiliul Concurenței recomandă reevaluarea nivelului tarifului maxim pe zi decontat de CAS, astfel încât să asigure atât viabilitatea economică a furnizorilor de servicii, cât și protejarea intereselor utilizatorilor.

 

Pacienți neinformați cu privire la drepturile lor

 

Analiza efectuată de Consiliul Concurenței a relevat faptul că cea mai mare parte dintre pacienții care au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu nu știu că au acest drept, fie gratuit prin CAS, fie prin contract încheiat direct cu furnizorul de îngrijiri la domiciliu și apoi decontat la CAS.

În acest moment, în România, situațiile în care un bolnav încheie direct un contract cu un furnizor privat de servicii de îngrijiri la domiciliu sunt rare, deoarece costurile nu pot fi acoperite de către pacienți, aceștia fiind în general pensionari cu venituri foarte mici.

În același timp, mulți medici evită să informeze și să recomande pacienților acest tip de servicii. Motivul ține de o măsură legislativă care prevede sancționarea medicului care nu reușește să trimită recomandarea sub semnătură electronică la CAS înainte ca pacientul să solicite aceste servicii.

În vederea asigurării transparenței și a posibilității pacienților de a fi informați în legătură cu drepturile lor și de a alege furnizorul, Consiliul Concurenței recomandă Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), să impună spitalelor obligativitatea afișării la nivelul fiecărei secții a listelor cu furnizorii autorizați pentru prestarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, care au contract cu CAS.

De asemenea, Consiliul Concurenței consideră că trebuie prelungită perioada în care medicii pot transmite recomandarea pentru îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, astfel încât acestora să nu le mai fie teamă că vor fi sancționați.

„Piața serviciilor de îngrijiri la domiciliu se va dezvolta dacă beneficiarii vor fi informați cu privire la drepturile lor, iar medicii vor da recomandări tuturor pacienților al căror diagnostic impune efectuarea unor astfel de servicii medicale”, explică reprezentanții Consiliului Concurenței.

Ultimul update: 25 martie 2019

SănătateaTV.ro